ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

Contact Us
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
Hot New Sale

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rs.983 INR
1 سال
Rs.983 INR
1 سال
Rs.1,079 INR
1 سال
.in
Rs.666 INR
1 سال
Rs.666 INR
1 سال
Rs.714 INR
1 سال
.co.in
Rs.540 INR
1 سال
Rs.540 INR
1 سال
Rs.582 INR
1 سال
.accountant
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,910 INR
1 سال
.army
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.asia
Rs.1,206 INR
1 سال
Rs.1,206 INR
1 سال
Rs.1,482 INR
1 سال
.band
Rs.1,920 INR
1 سال
Rs.1,920 INR
1 سال
Rs.2,328 INR
1 سال
.best
Rs.1,824 INR
1 سال
Rs.1,824 INR
1 سال
Rs.2,172 INR
1 سال
.biz
Rs.1,554 INR
1 سال
Rs.1,554 INR
1 سال
Rs.1,902 INR
1 سال
.black
Rs.5,364 INR
1 سال
Rs.5,364 INR
1 سال
Rs.6,432 INR
1 سال
.cafe
Rs.2,962 INR
1 سال
Rs.2,962 INR
1 سال
Rs.2,962 INR
1 سال
.eu
Rs.648 INR
1 سال
Rs.648 INR
1 سال
Rs.816 INR
1 سال
.casino
Rs.12,258 INR
1 سال
Rs.12,258 INR
1 سال
Rs.14,640 INR
1 سال
.co
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,904 INR
1 سال
.college
Rs.6,132 INR
1 سال
Rs.6,132 INR
1 سال
Rs.7,344 INR
1 سال
.com.co
Rs.1,254 INR
1 سال
Rs.1,254 INR
1 سال
Rs.1,536 INR
1 سال
.coupons
Rs.4,122 INR
1 سال
Rs.4,122 INR
1 سال
Rs.4,956 INR
1 سال
.design
Rs.4,218 INR
1 سال
Rs.4,218 INR
1 سال
Rs.5,064 INR
1 سال
.dog
Rs.4,218 INR
1 سال
Rs.4,218 INR
1 سال
Rs.5,064 INR
1 سال
.download
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,910 INR
1 سال
.express
Rs.2,699 INR
1 سال
Rs.2,699 INR
1 سال
Rs.2,699 INR
1 سال
.fashion
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.firm.in
Rs.540 INR
1 سال
Rs.540 INR
1 سال
Rs.582 INR
1 سال
.fit
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.flowers
Rs.12,168 INR
1 سال
Rs.12,168 INR
1 سال
Rs.14,532 INR
1 سال
.fyi
Rs.1,356 INR
1 سال
N/A
N/A
.garden
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.gen.in
Rs.540 INR
1 سال
Rs.540 INR
1 سال
Rs.582 INR
1 سال
.gives
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.gold
Rs.8,046 INR
1 سال
Rs.8,046 INR
1 سال
Rs.9,624 INR
1 سال
.hockey
Rs.2,810 INR
1 سال
N/A
N/A
.hosting
Rs.36,492 INR
1 سال
Rs.36,492 INR
1 سال
Rs.43,440 INR
1 سال
.in.net
Rs.720 INR
1 سال
Rs.720 INR
1 سال
Rs.906 INR
1 سال
.ind.in
Rs.540 INR
1 سال
Rs.540 INR
1 سال
Rs.582 INR
1 سال
.info
Rs.1,974 INR
1 سال
Rs.2,106 INR
1 سال
Rs.2,394 INR
1 سال
.jewelry
Rs.2,810 INR
1 سال
N/A
N/A
.loan
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.576 INR
1 سال
Rs.630 INR
1 سال
.lol
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,904 INR
1 سال
.love
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.mba
Rs.2,038 INR
1 سال
N/A
N/A
.nagoya
Rs.1,014 INR
1 سال
Rs.1,014 INR
1 سال
Rs.1,254 INR
1 سال
.name
Rs.816 INR
1 سال
Rs.816 INR
1 سال
Rs.1,008 INR
1 سال
.navy
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.net
Rs.1,206 INR
1 سال
Rs.1,206 INR
1 سال
Rs.1,500 INR
1 سال
.net.co
Rs.1,254 INR
1 سال
Rs.1,254 INR
1 سال
Rs.1,536 INR
1 سال
.net.in
Rs.540 INR
1 سال
Rs.540 INR
1 سال
Rs.582 INR
1 سال
.ngo
Rs.3,744 INR
1 سال
Rs.3,744 INR
1 سال
Rs.4,500 INR
1 سال
.nom.co
Rs.1,254 INR
1 سال
Rs.1,254 INR
1 سال
Rs.1,536 INR
1 سال
.ong
Rs.3,744 INR
1 سال
Rs.3,744 INR
1 سال
Rs.4,500 INR
1 سال
.org
Rs.1,218 INR
1 سال
Rs.1,218 INR
1 سال
Rs.1,488 INR
1 سال
.org.in
Rs.540 INR
1 سال
Rs.540 INR
1 سال
Rs.582 INR
1 سال
.poker
Rs.5,274 INR
1 سال
Rs.5,274 INR
1 سال
Rs.6,324 INR
1 سال
.racing
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.1,032 INR
1 سال
.republican
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.run
Rs.1,777 INR
1 سال
Rs.1,777 INR
1 سال
Rs.1,777 INR
1 سال
.sale
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.show
Rs.1,730 INR
1 سال
N/A
N/A
.soccer
Rs.1,150 INR
1 سال
N/A
N/A
.soy
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,784 INR
1 سال
.taxi
Rs.2,810 INR
1 سال
N/A
N/A
.team
Rs.1,730 INR
1 سال
N/A
N/A
.theater
Rs.2,810 INR
1 سال
N/A
N/A
.tv
Rs.3,066 INR
1 سال
Rs.3,066 INR
1 سال
Rs.3,696 INR
1 سال
.us
Rs.822 INR
1 سال
Rs.822 INR
1 سال
Rs.1,026 INR
1 سال
.vet
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.video
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,736 INR
1 سال
.vote
Rs.6,042 INR
1 سال
Rs.6,042 INR
1 سال
Rs.7,236 INR
1 سال
.voto
Rs.6,042 INR
1 سال
Rs.6,042 INR
1 سال
Rs.7,236 INR
1 سال
.website
Rs.1,920 INR
1 سال
Rs.1,920 INR
1 سال
Rs.1,439 INR
1 سال
.wedding
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.win
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.576 INR
1 سال
Rs.630 INR
1 سال
.br.com
Rs.4,026 INR
1 سال
Rs.4,026 INR
1 سال
Rs.4,836 INR
1 سال
.cymru
Rs.1,446 INR
1 سال
Rs.1,446 INR
1 سال
Rs.1,764 INR
1 سال
.date
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,910 INR
1 سال
.dummy_tld_3
N/A
N/A
N/A
.faith
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.1,032 INR
1 سال
.game
Rs.36,492 INR
1 سال
Rs.36,492 INR
1 سال
Rs.43,488 INR
1 سال
.gb.net
Rs.1,062 INR
1 سال
Rs.1,062 INR
1 سال
Rs.1,308 INR
1 سال
.irish
Rs.1,344 INR
1 سال
Rs.1,344 INR
1 سال
Rs.1,644 INR
1 سال
.kiwi
Rs.2,976 INR
1 سال
Rs.2,976 INR
1 سال
Rs.3,588 INR
1 سال
.lgbt
Rs.4,080 INR
1 سال
Rs.4,080 INR
1 سال
Rs.4,902 INR
1 سال
.live
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,736 INR
1 سال
.markets
Rs.4,788 INR
1 سال
Rs.4,788 INR
1 سال
Rs.5,748 INR
1 سال
.men
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,910 INR
1 سال
.news
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,736 INR
1 سال
.nz
Rs.1,254 INR
1 سال
N/A
Rs.1,536 INR
1 سال
.one
Rs.870 INR
1 سال
Rs.870 INR
1 سال
Rs.1,080 INR
1 سال
.online
Rs.3,066 INR
1 سال
Rs.3,066 INR
1 سال
Rs.2,159 INR
1 سال
.rehab
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.2,592 INR
1 سال
Rs.3,132 INR
1 سال
.rent
Rs.5,556 INR
1 سال
Rs.5,556 INR
1 سال
Rs.6,660 INR
1 سال
.review
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.2,448 INR
1 سال
Rs.1,032 INR
1 سال
.studio
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,298 INR
1 سال
Rs.2,736 INR
1 سال
.top
Rs.768 INR
1 سال
Rs.768 INR
1 سال
Rs.912 INR
1 سال
.uk.com
Rs.2,976 INR
1 سال
Rs.2,976 INR
1 سال
Rs.3,588 INR
1 سال
.us.com
Rs.1,824 INR
1 سال
Rs.1,824 INR
1 سال
Rs.2,220 INR
1 سال
.wales
Rs.1,446 INR
1 سال
Rs.1,446 INR
1 سال
Rs.1,764 INR
1 سال
.yoga
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,400 INR
1 سال
Rs.2,904 INR
1 سال
.airforce
Rs.2,619 INR
1 سال
Rs.2,619 INR
1 سال
Rs.2,619 INR
1 سال
.amsterdam
Rs.3,450 INR
1 سال
Rs.3,450 INR
1 سال
Rs.4,152 INR
1 سال
.archi
Rs.6,570 INR
1 سال
Rs.6,570 INR
1 سال
Rs.7,866 INR
1 سال
.bio
Rs.6,186 INR
1 سال
Rs.6,186 INR
1 سال
Rs.7,410 INR
1 سال
.gb.com
Rs.5,957 INR
1 سال
Rs.3,616 INR
1 سال
Rs.3,616 INR
1 سال
.kr.com
Rs.3,026 INR
1 سال
Rs.2,151 INR
1 سال
Rs.2,151 INR
1 سال
.physio
Rs.7,470 INR
1 سال
Rs.7,470 INR
1 سال
Rs.8,940 INR
1 سال
.rip
Rs.1,632 INR
1 سال
Rs.1,632 INR
1 سال
Rs.1,992 INR
1 سال
.ski
Rs.4,314 INR
1 سال
Rs.4,314 INR
1 سال
Rs.5,184 INR
1 سال
.uy.com
Rs.3,857 INR
1 سال
Rs.3,857 INR
1 سال
Rs.3,857 INR
1 سال
.za.com
Rs.4,026 INR
1 سال
Rs.4,026 INR
1 سال
Rs.4,836 INR
1 سال
.cloud
Rs.1,776 INR
1 سال
Rs.936 INR
1 سال
Rs.1,776 INR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains